bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

 

KOMUNIKAT

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022

w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego

zawiadamia, że:

przystępuje się do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz w związku z art. 9 pkt. 2) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1479) sejmik województwa jest obowiązany do uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów (art. 24a ustawy o odpadach).

Ww. miejsca wyznacza się uwzględniając jedno miejsce magazynowania odpadów na 1 mln mieszkańców w województwie, nie więcej jednak niż trzy miejsca
w województwie. W ramach tej aktualizacji zostaną również doszczegółowione zapisy planu w zakresie instalacji zastępczych dla poszczególnych regionów gospodarki odpadami.

Po opracowaniu projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 będzie on wyłożony do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, w Departamencie Ochrony Środowiska, pok. nr 406 oraz umieszczony na stronie internetowej urzędu.

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat.pdf)komunikat.pdf689 kB