Interpelacja złożona przez radnego Mariusza Kawę na XLV sesji w dniu 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia trwałych zasad współpracy i wsparcia dla organizacji osób niepełnosprawnych działających na terenie Województwa Podkarpackiego.