bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Interpelacja złożona przez radnego Jerzego Borcza do Kancelarii Sejmiku w dniu 12 maja 2014 r.

w sprawie wyników finansowych osiągniętych przez podmioty lecznicze podległe Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2013 roku, a także kosztów amortyzacji w poszczególnych jednostkach opieki zdrowotnej.