Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Brenkacza na XLVI sesji w dniu 26 maja 2014 r.

w sprawie ruchu kadrowego.