Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Brenkacza na XLVIII sesji w dniu 23 czerwca 2014 r.

w sprawie nieprawidłowości przy rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik.