Interpelacja złożona przez radnych Stanisława Bartmana i Dariusza Sobieraja na LVII sesji w dniu 29 września 2014 r.

w sprawie szkód jakie wyrządzają wilki w gospodarstwach rolnych w Powiecie Bieszczadzkim, szczególnie w Gminie Lutowiska.