Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Brenkacza do Kancelarii Sejmiku w dniu 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej na temat podziału środków finansowych przeznaczonych na sport kwalifikowany dzieci i młodzieży przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu.