Interpelacja złożona przez radnego Sławomira Miklicza do Kancelarii Sejmiku w dniu 2 marca 2016 r.

|
[KS] Iwona Kiełbasa

w sprawie informacji na temat średnich zarobków pracowników podkarpackich muzeów podległych Marszałkowi Województwa oraz kwot przeznaczonych na podwyżki dla pracowników tych muzeów w rozbiciu na poszczególne jednostki.