Interpelacja złożona przez radnego Sławomira Miklicza na XLVI sesji w dniu 27 listopada 2017 r.

w sprawie działalności Poradni Lecznictwa Żywieniowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.