Interpelacja złożona przez radna Lidię Błądek na XLIX sesji w dniu 29 stycznia 2018 r.