Interpelacja złożona przez radnego Sławomira Miklicza na LI sesji w dniu 26 marca 2018 r.

w sprawie środków w ramach RPO oraz budżetu województwa dla powiatów jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, brzozowskiego, leskiego oraz bieszczadzkiego w latach 2014-2017.