Interpelacja złożona przez radnego Jana Tarapatę na LI sesji w dniu 26 marca 2018 r.

w sprawie wyjaśnienia kwestii aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej.