Interpelacja złożona przez radnego Sławomira Miklicza na LIII sesji w dniu 28 maja 2018 r.

 w sprawie umów i środków finansowych wydatkowanych na opłacenie lokalnych portali internetowych, lokalnych gazet oraz telewizji.