Interpelacja złożona przez radną Lidię Błądek na LIII sesji w dniu 28 maja 2018 r.

w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki.