bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Interpelacja złożona przez radnego Stanisława Bajdę do Kancelarii Sejmiku w dniu 28 października 2013 r.

w sprawie przygotowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego materiałów w związku z kończącą się perspektywą finansową 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad dokumentami programowymi dla perspektywy 2014-2020.