bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Interpelacja złożona przez radnego Stanisława Bartmana na X sesji w dniu 29 czerwca 2015 r.

w sprawie dofinasnowania w kwocie 50 tysięcy złotych i wspólnej organizacji wojewódzkiej konferencji dla rolników na temat możliwości skorzystania przez nich z nowych form wsparcia w ramach działań PROW 2014-20120.