Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Sobieraja do Kancelarii Sejmiku w dniu 10 września 2015 r.

w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej Nowy Żmigród – Krempna wraz z budową chodnika na odcinku Krempna – Kotań do skrzyżowania w kierunku Osiedla Wrzosowa Polana.