Interpelacja złożona przez radnego Władysława Stępnia do Kancelarii Sejmiku w dniu 28 grudnia 2015 r.

w sprawie cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla Spółki z.o.o. Bio-Eco Zalesie Gorzyckie.