bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Interpelacja złożona przez radnego Wiesława Ladę na XXXII sesji w dniu 30 stycznia 2017

dotycząca zmian jakie zostały wprowadzone w dniu 17 stycznia 2017 r. w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020