bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Interpelacja złożona przez radnego Stanisława Bartmana do Kancelarii Sejmiku w dniu 15 marca 2017 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu likwidowania (wycinki) zadrzewień i zakrzewień śródpolnych na działkach rolnych położonych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.