bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Wojewódzkie Jednostki Oświatowe

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, Województwa Podkarpackiego

(aktualne adresy stron podmiotowych)

(wyciąg z zał. Nr 2 do Uchwały Nr 219/4428/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 września 2016 r.)

Jednostki oświatowe:

Inne biuletyny