bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Kluby radnych Sejmiku

KLUBY RADNYCH

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.

Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu regulaminy klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

Wykaz klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

1. Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
2. Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"
3. Klub Radnych "Polskie Stronnictwo Ludowe"

Skład osobowy klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - 25 członków

 1. Piotr Pilch - Przewodniczący Klubu
 2. Bogdan Romaniuk - Wiceprzewodniczący Klubu
 3. Karol Ożóg - Sekretarz
 4. Jacek Magdoń - Skarbnik
 5. Stefan Bieszczad 
 6. Jerzy Borcz
 7. Jerzy Cypryś
 8. Ewa Draus
 9. Adam Drozd
 10. Jan Dziubiński
 11. Maria Fajger
 12. Anna Huk
 13. Jacek Kotula
 14. Mariusz Król
 15. Stanisław Kruczek 
 16. Maria Kurowska
 17. Czesław Łączak
 18. Dorota Łukaszyk
 19. Maria Napieracz
 20. Władysław Ortyl 
 21. Teresa Pamuła
 22. Kamila Piech
 23. Adam Śnieżek
 24. Mieczysław Tołpa
 25. Wojciech Zając

 

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej - 5 członków

 1. Piotr Tomański - Przewodniczący Klubu
 2. Krzysztof Feret
 3. Antoni Pikul
 4. Andrzej Szlęzak
 5. Danuta Stępień

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego - 3 członków

 1. Jan Tarapata - Przewodniczący Klubu
 2. Andrzej Nepelski
 3. Dariusz Sobieraj

Inne biuletyny