bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej i położnej/pielęgniarki oddziałowej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

OGŁOSZENIE
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej:

1. Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
2. Szpitalnego Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Planowych
3. Oddziału Opieki Paliatywnej
4. Oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej

Położnej / Pielęgniarki Oddziałowej:
1. Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z późn. zm.).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z dnia 17.02.2012 r. poz. 182 z późn. zm.).

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57 pok. nr 275 w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko ..................." (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem).

O miejscu i terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala dostępne są w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie i pod numerem telefonu: +48 13 43 78 680.

Załączniki:
Pobierz plik (WSP-Krosno-pielegniarki-5.pdf)Ogłoszenie o konkursie238 kB