bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2018-06-27 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia nieruchomość położoną w Baszni Dolnej

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2018.121 z późn. zm.)

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego


podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Lubaczów, nieruchomość położoną w Baszni Dolnej, gm. Lubaczów oznaczoną w operacie ewidencji gruntów, jako działki o numerach: 1164/2 o powierzchni 0,0026 ha, 1164/3 o powierzchni 0,0038 ha, powstałe z podziału działki 1164, objętej księgą wieczystą PR1L/00049730/7.
Działki położone w Baszni Dolnej znajdują się o obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa- Hrebenne.
Zbywane nieruchomości  zostaną przeznaczone pod usytuowanie kapliczki św. Jana Nepomucena i  krzyż pańszczyźniany z 1848 r.

Działki 1164/2 i 1164/3 położone w Baszni Dolnej nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Łączna wartość księgowa nieruchomości podlegających przekazaniu wynosi 505,60 zł (słownie: pięćset pięć 60/100 złotych).

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A tel. (0-17) 850 17 12.

Rzeszów, 27 czerwca 2018 r.