bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2019-07-19 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia kompleks nieruchomości położonych w Mielcu przy ul. Korczaka

 

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.)
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
 
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kompleks nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, położonych w Mielcu przy ul. Korczaka 4, obejmujących:
- lokal biurowy nr 5 o pow. użytkowej 187,85 m², z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 52,16 m2, obj. KW nr TB1M/00089421/9,  wraz  z udziałem 24001/49488 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki ewidencyjnej nr 805/2 o pow. 0,0958 ha, obj. KW nr TB1M/00066891/7, zlokalizowany na drugiej kondygnacji, w budynku mieszkalno – biurowym (5-cio lokalowym), dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropodachem  z płyt żelbetowych prefabrykowanych, kryty papą. Lokal składa się z klatki schodowej, pomieszczenia gospodarczego, korytarza, wc, świetlicy oraz 11 pokoi biurowych. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania – kocioł gazowy. Działka Nr 805/2 częściowo utwardzona.
- udział 6/70 części w niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 805/4 o powierzchni 0,1355 ha, obj. KW nr TB1M/00066892/4, stanowiącej drogę dojazdową do przedmiotowego kompleksu nieruchomości, utwardzona trylinką betonową, o pełnym uzbrojeniu technicznym. 
- udział 61/377 części w niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 805/8  o powierzchni 0,0979 ha, obj. KW nr TB1M/00067383/0, stanowiącej plac manewrowy, utwardzona, częściowo uzbrojona.
- zabudowaną budynkiem garażowym działkę ewidencyjną nr 805/10 o powierzchni 0,0061ha, obj. KW nr TB1M/00053633/7. Budynek boksu garażowego wchodzący  w skład zabudowy 10 garaży, parterowy, niepodpiwniczony z kanałem samochodowym, w pomieszczeniu posadzka betonowa. Konstrukcja budynku murowana – tradycyjna, stropodach z płyt prefabrykowanych żelbetowych dachowych, kryty papą. Garaż wyposażony w  instalację elektryczną. Działka nr 805/10 częściowo uzbrojona  i utwardzona.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 480 000,00 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto.
Przedmiotowe działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mielca, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta nr XXI/186/2000  z dnia 28 września 2000 r. z późn. zm., leżą w terenie oznaczonym symbolem PU – zabudowa produkcyjno – usługowa. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314 B, tel. (17) 773 60 23.
Rzeszów, dnia  19 lipca 2019 r.