http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

|
[RG] Maciej Pietrucha

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.