bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 327/7768/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 marca 2014 r.

  

Ogłoszenie

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) oraz art. 23 ust. 1 pkt
1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 Nr 5 poz. 13):

 1. Nazwa właściwego organizatora: Województwo Podkarpackie
 2. Adres: Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 3. Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 4. Określenie rodzaju transportu:transport kolejowy
 5. Określenie linii komunikacyjnych lubsieci komunikacyjnej:
  Linia nr 68 Przeworsk - Stalowa Wola Rozwadów
  Linia nr 71 Rzeszów – Tarnobrzeg - Stalowa Wola Rozwadów - Lublin
  Linia nr 91 Przemyśl – Rzeszów – Tarnów - Kraków
  Linia nr 101 Jarosław - Horyniec Zdrój - Zamość
  Linia nr 106 Rzeszów - Jasło
  Linia nr 107 Zagórz - Łupków
  Linia Nr 108 Jasło - Zagórz
 6. Przewidywana data wszczęcia postępowania: kwiecień 2015 r. 

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 Nr 5 poz. 13) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Marszałek Województwa

Władysław Ortyl

 

 

Inne biuletyny