bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

UCHWAŁA NR 356/8403/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyr. PZMiUW w Rzeszowie

 UCHWAŁA NR 356 / 8403 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 3 czerwca 2014 r. 

  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Na podstawie art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), art. 14 ust.1 pkt 9, art. 41 i ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 96 i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014, poz. 121).

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

 

§ 1 

Udziela się Panu Stanisławowi Stachurze, Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, pełnomocnictwa do zawierania i rozwiązywania umów oraz wprowadzania zmian do umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2014 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2014 r., z możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                              WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
                                                                          LUCJAN KUŹNIAR

Inne biuletyny