bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Ogłoszenia Marszałka Województwa

Program aktywizacji gospodarczo- turystycznej woj. podk. poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastw. z zach. bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych prowadzonych w związku z opracowaniem „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.  ... czytaj więcej  »

 
 

Konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi

Konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi projektu „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.”  ... czytaj więcej  »

 
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w/s wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia wojewódzkiego banku danych na terenie województwa podkarpackiego

   ... czytaj więcej  »

 
 

Zaproszenie do złożenia ofert w sprawie wykonania studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”

   ... czytaj więcej  »

 
 

Ogłoszenia dotyczące procedury opracowywania Programów ochrony środowiska przed hałasem

   ... czytaj więcej  »

 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn.: "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie" (Jasionka–Tajęcina)

Województwo Podkarpackie ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i przeprowadzenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) dla Projektu pn.: „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie " ( Jasionka – Tajęcina ) ... czytaj więcej  »

 
 

Ogłoszenia dotyczące procedury wydawania pozwoleń zintegrowanych w świetle ustawy Prawo Ochrony Środowiska

w związku z wnioskami o wydanie/zmianę pozwolenia zintegrowanego dla niżej wymienionych Instalacji ... czytaj więcej  »

 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej spółkom wodnym w 2011 roku

   ... czytaj więcej  »

 
 

Wybór przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów przez organizacje ekologiczne  ... czytaj więcej  »

 
 

Wybór przedstawiciela samorządów gospodarczych do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów przez samorządy gospodarcze  ... czytaj więcej  »

 
 

Powiadomienie dotyczące wartości poziomu pyłu zawieszonego PM-10 na terenie strefy miasto Rzeszów w dniach 28-29 grudnia 2010 r.

Pełna treść powiadomienia  ... czytaj więcej  »

 
 

Powiadomienie dotyczące wartości poziomu pyłu zawieszonego PM-10 na terenie strefy miasto Przemyśl w dniu 7 grudnia 2010 r.

Pełna treść powiadomienia  ... czytaj więcej  »

 
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Województwa Podkarpackiego na podstawie Uchwały Nr 320/6497/10 z dnia 26 października 2010 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na wspomaganiu rozwoju Województwa Podkarpackiego poprzez realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”  ... czytaj więcej  »

 
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na wspomaganiu rozwoju województwa podkarpackiego poprzez utrzymanie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego” ... czytaj więcej  »

 
 

Informacja o podziale środków finansowych przeznaczonych na dotację dla spółek wodnych realizujących zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2010 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na dotację dla spółek wodnych realizujących zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2010 roku.  ... czytaj więcej  »

 
 

Wybór przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów przez organizacje ekologiczne  ... czytaj więcej  »

 
 

Wybór przedstawiciela samorządów gospodarczych do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów przez samorządy gospodarcze  ... czytaj więcej  »

 
 

Ogłoszenia dotyczące procedury opracowywania programów ochrony powietrza

   ... czytaj więcej  »

 
 

Obwieszczenie dotyczące procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych w świetle ustawy Prawo wodne

w związku z wnioskami o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla niżej wymienionych zakładów ... czytaj więcej  »

 
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i ogłoszenie o rozprawie administracyjnej dotyczące procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych w świetle ustawy Prawo wodne

w związku z wnioskami o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla wymienionych zakładów  ... czytaj więcej  »

 
 

Powiadomienie dotyczące wartości poziomu pyłu zawieszonego PM-10 na terenie strefy miasta Przemyśl w dniach 12-14 stycznia 2009 r.

Pełna treść powiadomienia Marszałka Województwa Podkarpackiego  ... czytaj więcej  »

 
 

Nabór wniosków na wsparcie działalności spółek wodnych realizujących zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa podkarpackiego

w 2010 roku  ... czytaj więcej  »

Inne biuletyny