bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Sprawozdanie zbiorcze z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w 2012 r.

Sprawozdanie zbiorcze

z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w 2012 r.

Organizator: Województwo Podkarpackie

Operator: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

 

Tabela (w załączniku) przedstawia:

  • relacje w których Operator świadczył usługę użyteczności publicznej w kolejowych przewozach pasażerskich w 2012 r.;
  • terminy kursowania pociągów;
  • liczbę uruchamianych w ciągu doby pociągów;
  • pracę eksploatacyjną wykonaną dobowo oraz rocznie.

 

 

Inne biuletyny