Sekretarz Województwa

Poniżej znajduje się skan oświadczenia majątkowego Sekretarza Województwa Podkarpackiego.