Skarbnik Województwa

Poniżej znajduje się skan oświadczenia majątkowego Skarbnika Województwa Podkarpackiego.