bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Petycje

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w przypadku petycji kierowanych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest Kancelaria Sejmiku natomiast w przypadku petycji kierowanych do Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego jest Departament Organizacyjno-Prawny.

Petycję można kierować do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: /podkarpackie/Skrytka ESP; /podkarpackie/skrytka

lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na fax Urzędu: (17) 850 17 01

Petycję można również złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu (na parterze) w godzinach pracy Urzędu.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

REJESTR PETYCJI

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1.  28.04.2017 budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 77  28.07.2017 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 13.06.2017 r., znak: KS-II.152.1.2017.MW  plik  
2. 23.11.2017 egzekwowanie zakazu spalania śmieci i podjęcie przez Sejmiki Wojewódzkie działań i prac celem ujednolicenia Uchwał Antysmogowych  23.02.2018 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 21.02.2018 r., znak: KS- II.152.2.2017.IF  plik  
3. 12.12.2018 wprowadzenie mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym. 12.03.2019  wystąpiono o opinię do odpowiedniego departamentu urzędu udzielono odpowiedzi pismem z dnia 26.02.2019 r. znak: KS-I.0008.2.2019  plik  
4. 31.07.2019 wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 31.10.2019

 plik

plik uzupełnienie

 
5. 06.08.2019 budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 77 06.11.2019

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.08.2019 r.  znak: KS-II.152.2.2019.JS

 plik