http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Filtr

Spółki prawa handlowego, w których Województwo ma pozycję dominującą

|
[NW] Krzysztof Szklanny

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. +48 17 852 06 00, 867 62 00
fax. +48 17 852 06 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rarr.rzeszow.pl

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34 277 000,00 zł (100% - 34 277 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada 34 277 sztuk akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 34 277 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Strata nettoRARR S.A. za rok 2015, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła 567 990,28 zł. Strata pokryta została z kapitału zapasowego Spółki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

ul. Zdrojowa 48
38-481 Rymanów-Zdrój
tel. +48 13 435 74 01
fax. +48 13 435 74 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 650 000,00 zł(100% - 1 865 000 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada 1 865 000 sztuk akcji „Uzdrowiska Rymanów” S.A. o łącznej wartości nominalnej 18 650 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Rymanów" S.A. za rok 2016, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniósł 251 506,26 zł.Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sanatoryjna 3
37-620 Horyniec-Zdrój
tel. + 48 16 631 30 88
fax. + 48 16 631 33 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 922 500,00 złotych (100% - 15 845 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 15 845 udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. o łącznej wartości 7 922 500,00 zł,co stanowi 100%kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. za rok 2015, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł 18 129,81 zł. Zysk przeznaczony został w całości na kapitał zapasowy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Jasionka 942
36-002 Jasionka
tel. +48 17 852 00 81
fax. +48 17 852 07 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rzeszowairport.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 484 642 600,00 zł (100% - 4 846 426 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 2 634 226 udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 263 422 600,00 zł, co stanowi 54,35% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. za rok 2015, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła 17 681 797,62 zł. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szopena 51/213
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 867 62 80
fax. +48 17 867 62 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pae.org.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 690 000,00 zł (100% - 690 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 410 udziałów PAE Sp. z o.o. o łącznej wartości 410 000,00 zł, co stanowi 59,42% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk nettoPodkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2015, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł 165 107,06 zł. Zysk netto przeznaczony został w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor opracowania: Justyna Kuśnierz
Wprowadził: Krzysztof Szklanny tel.:17 747 59 18

EGZAMIN 11 - 13.04 obszar Beskidów Wschodnich. Główne punkty trasy egzaminacyjnej oraz sposób oceniania

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 11-13 Kwietnia 2019 r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości: