bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Petycje

 

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w przypadku petycji kierowanych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest Kancelaria Sejmiku natomiast w przypadku petycji kierowanych do Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego jest Departament Organizacyjno-Prawny.

Petycję można kierować do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: /podkarpackie/Skrytka ESP; /podkarpackie/skrytka

lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na fax Urzędu: (17) 850 17 01

Petycję można również złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu (na parterze) w godzinach pracy Urzędu.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).

REJESTR PETYCJI

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1.  17.09.2015 Budowa obwodnicy Mielca  17.12.2015 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 15.10.2015 r., znak: DT-I.8010.19.2015.EL plik   
 2.  24.09.2015 prace legislacyjne związane z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Wojewódzkiego Planu Inwestycyjnego  24.12.2015 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 19.10.2015 r., znak: OS-III.7011.1.90.2015.JC plik  
3.   28.09.2015 Modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn w miejscowości Derylaki  28.12.2015 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 04.11.2015 r., znak: DT-I.0003.8.2015.DD plik   
4. 7.10.2015 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski" 7.01.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 30.11.2015 r., znak: DT-I.1510.6.1.2015.EL plik  
5. 13.10.2015 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski" 13.01.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 7.12.2015 r., znak: DT-I.1510.8.2015.EL plik  
6. 22.10.2015 wpis do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Wojewódzkiego Planu Inwestycyjnego innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów komunalnych 22.01.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.11.2015 r., znak: OS-III.7011.1.97.2015.JC plik  
7.

12.11.2015

(uzupełn.: 25.11.2015)

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Terenowej przy MPGK Krosno Sp. z o.o.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie

Podjęcie działań w celu odstąpienia od kierunku utworzenia trzech instalacji regionalnych MBP w jednym regionie gospodarki odpadami 25.02.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.12.2015 r., znak: OS-III.7011.1.107.2015.KS plik  
8.

05.11.2015

 

Wybudowanie przystanku PKP w miejscowości Klęczany na granicy z miejscowością Dąbrowa 05.02.2016  udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17.11.2015 r., znak: DT-VI.8064.82.2015.JK plik  
9.

17.11.2015

(uzupełn.: 07.12.2015)

 

podjęcia przez Marszałka Województwa Podkarpackiego kroków skutkujących zastosowaniem przez firmę zasad odpowiedzialności społecznej oraz nowoczesnych technologii filtrujących i oczyszczających, jak również przeprowadzania przez organy jednostek samorządu terytorialnego regularnych kontroli we wszystkich zakładach emitujących niebezpieczne substancje do środowiska 07.03.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 04.03.2016 r., znak:OS-I.7222.66.10.2015.DW plik  

2016

 

1

19.02.2016

(uzupełn.: 15.03.2016)

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie,

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu,

Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu",

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu: Trzeci Świat i My,

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,

Fundacja Promocji Gmin Polskich,

Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa uchwały dotyczącej stosowania przez podległe jednostki polityki Zrównoważonych Zamówień Publicznych, w tym zielonych zamówień i klauzul społecznych  15.06.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 15.04.2016 r., znak: OR-IV.043.26.2016.RW plik
2.

26.04.2016

 

w sprawie wprowadzenia do rozkładu jazdy 2016/2017 zmian wskazanych w raporcie pn. "Kolejowa szansa dla mieszkańców Podkarpacia"  26.07.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 9.06.2016 r., znak: DT-VIII.8060.116.2016.JS plik
3.

4.07.2016

 

w sprawie wyboru "wariantu uwzględniającego obniżenie niwelety torowiska w ramach modernizacji linii kolejowej 108 na odcinku przebiegającym przez Krosno wraz z przebudową kluczowych przejazdów kolejowych oraz podjęcie wszelkich koniecznych działań dla realizacji tej inwestycji (...)  4.10.2016 udzielono odpowiedzi pismem  znak: DT-VI.8064.81.2016.JK plik
4.

28.07.2016

 

w sprawie wprowadzenia bezpośrednich połączeń kolejowych Rzeszów - Nowy Sącz  28.10.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17.08.2016 r., znak: DT-VIII.8060.187.2016.JS plik
5

28.07.2016

 

w sprawie uruchomienia polączenia kolejowego, przyspieszonego, łączącego sieć kolejową województwa podkarpackiego z siecią kolejową Słowacji  11.11.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.08.2016 r., znak: DT-VIII.8060.193.2016.JS plik
6.

28.06.2016

 

w sprawie archiwizacji w zasobach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie złożonego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"  28.09.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.07.2016 r., znak: RP-III.410.253.2016.JS plik
7.

27.08.2016

 

w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego przyspieszonego, łaczącego sieć kolejową województwa podkarpackiego z siecią kolejową Ukrainy (trasa Rzeszów - Rawa Ruska)  27.11.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.09.2016 r., znak: DT-VIII.8060.203.2016.JS plik
8.

27.08.2016

 

w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego przyspieszonego, łaczącego sieć kolejową województwa podkarpackiego z siecią kolejową Ukrainy (trasa Przemyśl-Medyka-Mościska-Lwów)  27.11.2016 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 26.09.2016 r., znak: DT-VIII.8060.214.2016.JS plik
9.

6.11.2016

 

w sprawie reformy kolei w województwie podkarpackim  6.02.2017 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 10.01.2017 r., znak: DT-VI.8064.2.2017.AMD plik

 2017

1. 6.03.2017 w sprawie umożliwienia od 1 stycznia 2018 roku wykonywania kursów na podstawie obecnych rozkładów jazdy z biletami uwzględniającymi ulgi ustawowe na liniach: Rzeszów-Bystrzyca przez Racławówkę, Rzeszów-Bystrzyca przez Bziankę, Rzeszów-Sędziszów Młp. przez Olchowa wieś 6.06.2017  udzielono odpowiedzi pismem z dnia 05 kwietnia 2017 r., znak: DT-III.8050.1.16.2017.JD plik
2. 15.05.2017 w sprawie wyasygnowania środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich instytucji kultury 15.08.2017 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 23.05.2017 r., znak: DO-I.3021.95.2017.AB plik
3. 27.06.2017 w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Gminy Raniżów 27.09.2017 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 7.07.2017 r., znak: DT-I.8010.15.6.2016.EL plik
4. 11.07.2017 w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego relacji Rzeszów-Werchrata-Rawa Ruska 11.10.2017 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 10.08.2017 r., znak: DT-VIII.8060.160.2017.JS plik
5. 18.08.2017 w sprawie wykonania chodnika na terenie wsi Sadkowa Góra wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 982 począwszy od mostu w Sadkowej Górze do granicy wsi w gminą Gawłuszowice 18.11.2017 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 1.09.2017 r., znak: DT-I.8010.1.54.2017.MS plik
6. 26.09.2017 w sprawie objęcia refundacją na terenie województwa w ramach regionalnego programu zdrowotnego szczepień zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych (dział II PSO) oraz objęcia refundacją w ramach regionalnego programu szczepień na grypę dla personelu ZOZ i aptek na terenie województwa 26.12.2017 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 16.10.2017 r., znak: OZ-II.9024.46.2017.JW plik
7. 18.10.2017 (uzupełn.: 26.10.2017) w sprawie udzielenia pomocy w związku ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę leśną 26.01.2018 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 15.11.2017 r., znak: RG-IX.7131.107.2017.WCT plik
8. 22.11.2017 w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego relacji Przemyśl-Medyka-Mościska na Ukrainie 22.02.2018 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 20.12.2017 r., znak: DT-VIII.8060.231.2017.JS plik
9. 1.12.2017 w sprawie uruchomienia połączeń weekendowych z Sanoka, Krosna do Krakowa 1.12.2018 plik
 


INFORMACJE:

1. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.

2. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.