http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Wpis do rejestru BDO

[OS] Bogusław Kielar

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl , działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 1 - 6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.).

Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Dokonując wpisu marszałek województwa przydzieli nowy numer rejestrowy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr. telefonów:

17 773 60 58      (rzeszowski, przeworski, przemyski)

17 747 63 34      (strzyżowski, ropczycko sędziszowski)

17 747 63 32      (kolbuszowski, stalowowolski, sanocki)

17 773 60 24      (krośnieński, dębicki, lubaczowski, mielecki, niżański)

17 773 60 40      (bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, łańcucki, leski)

17 747 63 35      (tarnobrzeski, leżajsk, poza województwem)

Data opublikowania 2018-04-06, B.K.