bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska    i gospodarki wodnej za rok 2016.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016,  (Dz. U. z 2015r. poz. 1304).

Formularze w/w sprawozdań dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

 

Kierownik Oddziału Bożena Tomaka

Tel 17 850 1732

Barbara Nawojska
Elżbieta Figiel
Tel. 17 850 17 95
Iwona Beskur
Tel. 17 850 17 33