bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Ochrona Danych Osobowych

25 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), którego celem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie w tym zakresie praw osób fizycznych. Województwo Podkarpackie mając na uwadze szczególną rolę danych osobowych i ich bezpieczeństwa, zobowiązuje się do podejmowania niezbędnych działań mających na celu zapewnienie ochrony danych osobowych. W związku z czym, przekazujemy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

PRZEDSIĘBIORCY ŚWIADCZĄCY I ZAMIERZAJĄCY ŚWIADCZYĆ USŁUGI HOTELARSKIE pobierz

ORGANIZATORZY TURYSTYKI I POŚREDNICY TURYSTYCZNI pobierz

PRZEWODNICY TURYSTYCZNI I PILOCI WYCIECZEK pobierz

EGZAMINY DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH , PILOTÓW WYCIECZEK I Z JĘZYKÓW OBCYCH pobierz

SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH TERENOWYCH I PILOTÓW WYCIECZEK ORAZ ICH KONTROLA pobierz 

MIEJSCA PRZYJAZNE ROWERZYSTOM NA SZLAKU GREEN VELO pobierz