bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz wykreślenie wpisu na wniosek przedsiębiorcy

 
1. PODSTAWA PRAWNA:

 

 2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów

Kontakt: pokój 112A
tel. (017) 747 66 17, fax: (017) 747 66 01 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji i Współpracy Godpdoarczej
al.Ł. Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wraz z oświadczeniem o treści zawartej w art. 7 ust 4 i 5 ustawy o usługach turystycznych. 
Do wniosku o zmianę:

1. siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, 
2. nazwy przedsiębiorcy 
3. przedmiotu działalności lub zakresu terytorialnego, 
4. spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego,

należy dołączyć oryginał lub potwierdzony przez podmiot, który je podpisał - odpis umowy gwarancji lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów z aktualnymi danymi (lub aneksy do aktualnych umów)

Do wniosku o rozszerzenie:

1. przedmiotu działalności, 
2. zakresu terytorialnego działalności,

należy dołączyć oryginał lub potwierdzony przez podmiot, który je podpisał odpis umowy gwarancji lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów z aktualnymi danymi (lub aneksy do tych umów) oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie rozszerzenia działalności.

4. OPŁATY

Za dokonanie rozszerzenia zakresu działalności i pozostałe zmiany 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wykreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej, której wydanie podlega opłacie skarbowej 10 zł.

Obowiązek wniesienia tej opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze. Opłatę należy uiścić na rachunek:

 Urzędu Miasta Rzeszowa Bank Pekao S.A. O/Rzeszów 
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
(dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku)

 

5.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami 

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy 

7. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 7 ust. 8c ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1553 z późń. zm.)