Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego luty 2017 r.