bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 321 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 18 lutego 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

321/7678/14

18.02.2014 r.

przyjęcia projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - perspektywa 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w celu przekazania do konsultacji społecznych.

Mapy stanowiące załączniki do ww. Planu są dostępne do wglądu w Biurze Zarządu, pok. 123 oraz pod adresem: 

http://bip.podkarpackie.pl/index.php/ogloszenia-marszalka/1019-plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-podkarpackiego-uwagi

321/7679/14

18.02.2014 r.

zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

321/7680/14

18.02.2014 r.

zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Jarosławiu.

321/7681/14

18.02.2014 r.

przyjęcia Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych na 2014 rok.

321/7682/14

18.02.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

321/7683/14

18.02.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

321/7684/14

18.02.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

321/7685/14

18.02.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

321/7686/14

18.02.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

321/7687/14

18.02.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

321/7688/14

18.02.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

321/7689/14

18.02.2014 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu samochodu służbowego wraz z radiem samochodowym, radiem CB i anteną CB stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

321/7690/14

18.02.2014 r.

zawarcia umowy dotacji dotyczącej realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i Lokalnych Punktów Informacyjnych.

321/7691/14

18.02.2014 r.

zaopiniowania wniosku Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

321/7692/14

18.02.2014 r.

zgody na kontynuację czasowego przeniesienia przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie eksponatów muzealnych.

321/7693/14

18.02.2014 r.

przekazania stanowiska.

321/7694/14

18.02.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

321/7695/14

18.02.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

321/7696/14

18.02.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „MŁODZI – MŁODYM, WIERZĘ W SYNA BOŻEGO” przez Stowarzyszenie „Tak Życiu” z Rzeszowa.

321/7697/14

18.02.2014 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał  w sprawach parków krajobrazowych.

321/7698/14

18.02.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

321/7699/14

18.02.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  w Krośnie.

321/7700/14

18.02.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 246/5959/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przekazania sieci i urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa – Leżajsk” na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą  w Lublinie.

321/7701/14

18.02.2014 r.

wyrażenia zgody na zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego o charakterze gospodarczym.

321/7702/14

18.02.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego  w 2014 roku.

321/7703/14

18.02.2014 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

321/7704/14

18.02.2014 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2014 r.

321/7705/14

18.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Klasztoru OO. Bernardynów w Dukli.

321/7706/14

18.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.

321/7707/14

18.02.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji na Ukrainie.