bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 335 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 kwietnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

335/8055/14

09.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

335/8056/14

09.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

335/8057/14

09.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

335/8058/14

09.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

335/8059/14

09.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

335/8060/14

09.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

335/8061/14

09.04.2014 r.

przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

335/8062/14

09.04.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 223/5307/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

335/8063/14

09.04.2014 r.

powołania dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.