bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 341 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 kwietnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

341/8106/14

22.04.2014 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu zmian w regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

341/8107/14

22.04.2014 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

341/8108/14

22.04.2014 r.

odmowy rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

341/8109/14

22.04.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

341/8110/14

22.04.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

341/8111/14

22.04.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Światowego Spotkania Polonii w Rzymie.

341/8112/14

22.04.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

341/8113/14

22.04.2014 r.

przyjęcia darowizny od Gminy Miejskiej Przemyśl.

341/8114/14

22.04.2014 r.

podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód                z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2014.

341/8115/14

22.04.2014 r.

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2013 r.

341/8116/14

22.04.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

341/8117/14

22.04.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

341/8118/14

22.04.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

341/8119/14

22.04.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

341/8120/14

22.04.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

341/8121/14

22.04.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

341/8122/14

22.04.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dębica.

341/8123/14

22.04.2014 r.

pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o rejestrację dwóch sztuk pojazdów kolejowych typu 40WE.

341/8124/14

22.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

341/8125/14

22.04.2014 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

341/8126/14

22.04.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

341/8127/14

22.04.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.