bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 357 Zarządu Województwa Podkarpackego w dniu 10 czerwca 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

357/8461/14

10.06.2014 r.

zmiany umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

357/8462/14

10.06.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

357/8463/14

10.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

357/8464/14

10.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

357/8465/14

10.06.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

357/8466/14

10.06.2014 r.

powołania Komisji Technicznej i Odbioru.

357/8467/14

10.06.2014 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

357/8468/14

10.06.2014 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

357/8469/14

10.06.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

357/8470/14

10.06.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

357/8471/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

357/8472/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

357/8473/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie.

357/8474/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

357/8475/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

357/8476/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

357/8477/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

357/8478/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

357/8479/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

357/8480/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

357/8481/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

357/8482/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

357/8483/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

357/8484/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z w Przemyślu.

357/8485/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

357/8486/14

10.06.2014 r.

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie o wydanie opinii w przedmiocie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

357/8487/14

10.06.2014 r.

wystąpienia do Rady Miasta w Krośnie o wyrażenie zgody na odwołanie dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

357/8488/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

357/8489/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

357/8490/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

357/8491/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

357/8492/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

357/8493/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

357/8494/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

357/8495/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

357/8496/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

357/8497/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

357/8498/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

357/8499/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

357/8500/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

357/8501/14

10.06.2014 r.

obniżenia Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

357/8502/14

10.06.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu.

357/8503/14

10.06.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

357/8504/14

10.06.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

357/8505/14

10.06.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu na rzecz Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

357/8506/14

10.06.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

357/8507/14

10.06.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

357/8508/14

10.06.2014 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

357/8509/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za 2013 r.

357/8510/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2013 r.

357/8511/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2013 r.

357/8512/14

10.06.2014 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2013 r.

357/8513/14

10.06.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

357/8514/14

10.06.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

357/8515/14

10.06.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli planowej.

357/8516/14

10.06.2014 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

357/8517/14

10.06.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

357/8518/14

10.06.2014 r.

zmian w składzie osobowym Komitetu Projektu i Komitetu Sterującego projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

357/8519/14

10.06.2014 r.

wyrażenia zgody na rozwiązanie umów w sprawie określenia właściwych działań zmierzających do realizacji projektów komplementarnych z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

357/8520/14

10.06.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

357/8521/14

10.06.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 282/6836/13 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

357/8522/14

10.06.2014 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów dwustronnych.

357/8523/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8524/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8525/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8526/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8527/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8528/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8529/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8530/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8531/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8532/14

10.06.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

357/8533/14

10.06.2014 r.

pozostawienia bez rozpatrzenia protestu.

357/8534/14

10.06.2014 r.

pozostawienia bez rozpatrzenia protestu.

357/8535/14

10.06.2014 r.

zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim.

357/8536/14

10.06.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2014 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

357/8537/14

10.06.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  III Społeczeństwo informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

357/8538/14

10.06.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.: „ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

357/8539/14

10.06.2014 r.

zmiany kwoty i struktury źródeł dofinansowania projektu Gminy Żołynia pn. Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyni oraz kwoty dofinansowania projektu Gminy Głogów Małopolski pn. Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim wybranych z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 uchwałą Nr 259/6336/12 z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz w sprawie zmiany uchwały Nr 202/3813/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

357/8540/14

10.06.2014 r.

rozwiązania umowy zawartej z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną o dofinansowanie projektu pn. „E-Turysta – e-usługi dla turystów” nr UDA-RPPK.03.01.00-18-023/12-00 z dnia 27 listopada 2013 r. oraz zmiany uchwały nr 176/4113/12 z dnia 8 października 2012 roku.

357/8541/14

10.06.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

357/8542/14

10.06.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

357/8543/14

10.06.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

357/8544/14

10.06.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie o numerach: RPPK.01.03.00-18-030/13, RPPK.01.03.00-18-032/13, RPPK.01.03.00-18-046/13, złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 – po uwzględnieniu protestów.

357/8545/14

10.06.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcą, którego projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  (z późniejszymi zmianami).

357/8546/14

10.06.2014 r.

wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

357/8547/14

10.06.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania oraz zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

357/8548/14

10.06.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

357/8549/14

10.06.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania                       1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

357/8550/14

10.06.2014 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2014 r.

357/8551/14

10.06.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

357/8552/14

10.06.2014 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

357/8553/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębicy.

357/8554/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2014.

357/8555/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”.

357/8556/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polańczyk.

357/8557/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Horyniec-Zdrój.

357/8558/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rymanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rymanów.

357/8559/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów.

357/8560/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sanok oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sanok.

357/8561/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieniawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieniawa.

357/8562/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Roźwienicka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Roźwienicka.

357/8563/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-Bielowy oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-Bielowy.

357/8564/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Laszki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Laszki.

357/8565/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązownica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązownica.

357/8566/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bojanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bojanów.

357/8567/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielopole Skrzyńskie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wielopole Skrzyńskie.

357/8568/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Tuczempy i Kostków oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Tuczempy i Kostków.

357/8569/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Czermin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Czermin.

357/8570/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krasne.

357/8571/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Łąka.

357/8572/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Załuże.

357/8573/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Cieszanów.

357/8574/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

357/8575/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

357/8576/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

357/8577/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

357/8578/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kempińskiego w Jarosławiu.

357/8579/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

357/8580/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiegodla JST na terenie województwa podkarpackiego.

357/8581/14

10.06.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8461_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8461_14.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8462_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8462_14.pdf464 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8463_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8463_14.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8464_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8464_14.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8465_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8465_14.pdf528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8466_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8466_14.pdf478 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8467_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8467_14.pdf1035 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8468_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8468_14.pdf1051 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8469_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8469_14.pdf1101 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8470_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8470_14.pdf1144 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8471_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8471_14.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8472_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8472_14.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8473_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8473_14.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8474_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8474_14.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8475_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8475_14.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8476_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8476_14.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8477_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8477_14.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8478_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8478_14.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8479_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8479_14.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8480_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8480_14.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8481_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8481_14.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8482_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8482_14.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8483_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8483_14.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8484_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8484_14.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8485_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8485_14.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8486_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8486_14.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8487_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8487_14.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8488_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8488_14.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8489_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8489_14.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8490_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8490_14.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8491_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8491_14.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8492_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8492_14.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8493_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8493_14.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8494_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8494_14.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8495_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8495_14.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8496_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8496_14.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8497_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8497_14.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8498_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8498_14.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8499_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8499_14.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8500_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8500_14.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8501_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8501_14.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8502_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8502_14.pdf638 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8503_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8503_14.pdf550 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8504_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8504_14.pdf555 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8505_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8505_14.pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8506_14.zip)Uchwała_Nr_357_8506_14.zip2790 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8507_14.zip)Uchwała_Nr_357_8507_14.zip2048 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8508_14.zip)Uchwała_Nr_357_8508_14.zip729 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8509_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8509_14.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8510_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8510_14.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8511_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8511_14.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8512_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8512_14.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8513_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8513_14.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8514_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8514_14.pdf645 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8515_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8515_14.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8516_14.zip)Uchwała_Nr_357_8516_14.zip1044 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8517_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8517_14.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8518_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8518_14.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8519_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8519_14.pdf899 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8520_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8520_14.pdf608 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8521_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8521_14.pdf520 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8522_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8522_14.pdf849 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8523_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8523_14.pdf1407 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8524_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8524_14.pdf1263 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8525_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8525_14.pdf1243 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8526_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8526_14.pdf1591 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8527_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8527_14.pdf1500 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8528_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8528_14.pdf1230 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8529_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8529_14.pdf1475 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8530_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8530_14.pdf1188 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8531_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8531_14.pdf1157 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8532_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8532_14.pdf1479 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8533_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8533_14.pdf1150 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8534_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8534_14.pdf1088 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8535_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8535_14.pdf796 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8536_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8536_14.pdf760 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8537_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8537_14.pdf1831 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8538_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8538_14.pdf1823 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8539_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8539_14.pdf2612 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8540_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8540_14.pdf962 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8541_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8541_14.pdf767 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8542_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8542_14.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8543_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8543_14.pdf870 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8544_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8544_14.pdf913 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8545_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8545_14.pdf1512 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8546_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8546_14.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8547_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8547_14.pdf769 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8548_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8548_14.pdf969 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8549_14.zip)Uchwała_Nr_357_8549_14.zip4342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8550_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8550_14.pdf544 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8551_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8551_14.pdf545 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8552_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8552_14.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8553_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8553_14.pdf566 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8554_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8554_14.pdf1448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8555_14.zip)Uchwała_Nr_357_8555_14.zip5031 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8556_14.zip)Uchwała_Nr_357_8556_14.zip1342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8557_14.zip)Uchwała_Nr_357_8557_14.zip919 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8558_14.zip)Uchwała_Nr_357_8558_14.zip5287 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8559_14.zip)Uchwała_Nr_357_8559_14.zip1531 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8560_14.zip)Uchwała_Nr_357_8560_14.zip13686 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8561_14.zip)Uchwała_Nr_357_8561_14.zip28396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8562_14.zip)Uchwała_Nr_357_8562_14.zip2577 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8563_14.zip)Uchwała_Nr_357_8563_14.zip3336 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8564_14.zip)Uchwała_Nr_357_8564_14.zip2751 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8565_14.zip)Uchwała_Nr_357_8565_14.zip1864 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8566_14.zip)Uchwała_Nr_357_8566_14.zip1880 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8567_14.zip)Uchwała_Nr_357_8567_14.zip2117 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8568_14.zip)Uchwała_Nr_357_8568_14.zip43497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8569_14.zip)Uchwała_Nr_357_8569_14.zip11953 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8570_14.zip)Uchwała_Nr_357_8570_14.zip5691 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8571_14.zip)Uchwała_Nr_357_8571_14.zip5585 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8572_14.zip)Uchwała_Nr_357_8572_14.zip3445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8573_14.zip)Uchwała_Nr_357_8573_14.zip6215 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8574_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8574_14.pdf756 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8575_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8575_14.pdf1009 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8576_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8576_14.pdf1018 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8577_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8577_14.pdf528 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8578_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8578_14.pdf812 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8579_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8579_14.pdf834 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8580_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8580_14.pdf619 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_357_8581_14.pdf)Uchwała_Nr_357_8581_14.pdf3393 kB