bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 381 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 sierpnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

381/9035/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/9/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9036/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/9/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9037/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9038/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9039/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9040/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9041/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9042/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9043/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9044/14

05.08.2014 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9045/14

05.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

381/9046/14

05.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Antonimu Kopaczewskiemu pośmiertnie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

381/9047/14

05.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.