bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 388 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 sierpnia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

388/9235/14

29.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

388/9236/14

29.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę numer II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

388/9237/14

29.08.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLI/817/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

388/9238/14

29.08.2014 r.

zawarcia aneksu do umowy nr OR-IV.273.2.58.2013 z dnia 04.-9.2013 r. na dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym typu 40WE (ETZ).

388/9239/14

29.08.2014 r.

przyjęcia poprawki do projektu  uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

388/9240/14

29.08.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

388/9241/14

29.08.2014 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie pojazdu szynowego typu 36 WE001.

388/9242/14

29.08.2014 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2014".