bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 392 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 września 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

392/9304/14

09.09.2014 r.

zmiany wzoru Aneksu do umowy zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie w związku z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

392/9305/14

09.09.2014 r.

wyrażania zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego, zwiększenie kosztów kwalifikowanych i dofinansowania w projektach kluczowych będących elementami Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

392/9306/14

09.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 5/41/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

392/9307/14

09.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

392/9308/14

09.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

392/9309/14

09.09.2014 r.

rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

392/9310/14

09.09.2014 r.

zatwierdzenia dokumentu „Prawa i Obowiązki Województwa Podkarpackiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

392/9311/14

09.09.2014 r.

ustalenia składu zespołu negocjacyjnego w procesie negocjacji z Komisją Europejską zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

392/9312/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

392/9313/14

09.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

392/9314/14

09.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu kontroli.

392/9315/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

392/9316/14

09.09.2014 r.

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

392/9317/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie na nabycie nieruchomości położonej w Trzcinicy.

392/9318/14

09.09.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 341/8114/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2014.

392/9319/14

09.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

392/9320/14

09.09.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

392/9321/14

09.09.2014 r.

realizacji zadania publicznego pod nazwą „WSPIERANIE RODZIN I OSÓB, W TYM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI, ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM” przez Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego – WIELKIE SERCE z Łężan.

392/9322/14

09.09.2014 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

392/9323/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie na nabycie aparatu do EEG.

392/9324/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

392/9325/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

392/9326/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

392/9327/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

392/9328/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

392/9329/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

392/9330/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

392/9331/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Naczelnemu Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

392/9332/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

392/9333/14

09.09.2014 r.

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

392/9334/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody na zagospodarowanie przychodów powstałych przy realizacji IV Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza – Trzcinica 2014.

392/9335/14

09.09.2014 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

392/9336/14

09.09.2014 r.

uchylenia Uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

392/9337/14

09.09.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

392/9338/14

09.09.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

392/9339/14

09.09.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

392/9340/14

09.09.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

392/9341/14

09.09.2014 r.

powołania dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

392/9342/14

09.09.2014 r.

powołania dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

392/9343/14

09.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

392/9344/14

09.09.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

392/9345/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu.

392/9346/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.

392/9347/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu.

392/9348/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu.

392/9349/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu  na rzecz Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu.

392/9350/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

392/9351/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.

392/9352/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

392/9353/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu  na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

392/9354/14

09.09.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

392/9355/14

09.09.2014 r.

złożenia do Mennicy Polskiej zamówienia na pieczęcie urzędowe dla Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”.

392/9356/14

09.09.2014 r.

wyrażenia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

392/9357/14

09.09.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

392/9358/14

09.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

392/9359/14

09.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

392/9360/14

09.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

392/9361/14

09.09.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

392/9362/14

09.09.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

392/9363/14

09.09.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

392/9364/14

09.09.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

392/9365/14

09.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

392/9366/14

09.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

392/9367/14

09.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

392/9368/14

09.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cieszanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cieszanów.

392/9369/14

09.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krasne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krasne.

392/9370/14

09.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Załuże oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Załuże.

392/9371/14

09.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasienica Rosielna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasienica Rosielna.

392/9372/14

09.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łąka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łąka.

392/9373/14

09.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/667/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zmienionej Uchwałą Nr L/956/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010r. i Uchwałą Nr XVII/298/2012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2010 r.

392/9374/14

09.09.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9304_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9304_14.pdf633 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9305_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9305_14.pdf2236 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9306_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9306_14.pdf4070 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9307_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9307_14.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9308_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9308_14.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9309_14.zip)Uchwała_Nr_392_9309_14.zip275318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9310_14.zip)Uchwała_Nr_392_9310_14.zip10162 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9311_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9311_14.pdf716 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9312_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9312_14.pdf537 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9313_14.zip)Uchwała_Nr_392_9313_14.zip10042 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9314_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9314_14.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9315_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9315_14.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9316_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9316_14.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9317_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9317_14.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9318_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9318_14.pdf552 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9319_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9319_14.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9320_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9320_14.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9321_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9321_14.pdf516 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9322_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9322_14.pdf1066 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9323_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9323_14.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9324_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9324_14.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9325_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9325_14.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9326_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9326_14.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9327_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9327_14.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9328_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9328_14.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9329_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9329_14.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9330_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9330_14.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9331_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9331_14.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9332_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9332_14.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9333_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9333_14.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9334_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9334_14.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9335_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9335_14.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9336_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9336_14.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9337_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9337_14.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9338_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9338_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9339_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9339_14.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9340_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9340_14.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9341_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9341_14.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9342_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9342_14.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9343_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9343_14.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9344_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9344_14.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9345_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9345_14.pdf577 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9346_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9346_14.pdf810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9347_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9347_14.pdf582 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9348_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9348_14.pdf657 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9349_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9349_14.pdf565 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9350_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9350_14.pdf797 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9351_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9351_14.pdf532 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9352_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9352_14.pdf564 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9353_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9353_14.pdf568 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9354_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9354_14.pdf557 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9355_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9355_14.pdf295 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9356_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9356_14.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9357_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9357_14.pdf963 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9358_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9358_14.pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9359_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9359_14.pdf646 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9360_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9360_14.pdf683 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9361_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9361_14.pdf700 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9362_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9362_14.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9363_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9363_14.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9364_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9364_14.pdf553 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9365_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9365_14.pdf453 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9366_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9366_14.pdf603 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9367_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9367_14.pdf591 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9368_14.zip)Uchwała_Nr_392_9368_14.zip2398 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9369_14.zip)Uchwała_Nr_392_9369_14.zip3108 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9370_14.zip)Uchwała_Nr_392_9370_14.zip2670 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9371_14.zip)Uchwała_Nr_392_9371_14.zip5468 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9372_14.zip)Uchwała_Nr_392_9372_14.zip3070 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9373_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9373_14.pdf1085 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_392_9374_14.pdf)Uchwała_Nr_392_9374_14.pdf516 kB