Posiedzenie Nr 404 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w spawie

404/9575/14

08.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Pani Izabeli Dzieduszyckiej odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

404/9576/14

08.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Stefanowi Piotrowi Mierzwie pośmiertnie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

404/9577/14

08.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Władysławowi Pogodzie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

404/9578/14

08.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu dr. hab. n. med. Andrzejowi Plucie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

404/9579/14

08.10.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.