bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 423 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 28 listopada 2014 r.

 Numer uchwały

Data posiedzenia 

Przedmiot uchwały - w sprawie 

423/9972/14

28.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego V kadencji.

423/9973/14

28.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego V kadencji.

423/9974/14

28.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru członków Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji.

423/9975/14

28.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9960/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie akceptacji aneksów do protokołu ze spotkania negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

423/9976/14

28.11.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

423/9977/14

28.11.2014 r.

rozwiązania umowy zawartej w dniu 21 lipca 2010 r. z Fundacją Pro Academia Narolense o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska”” - nr UDA-RPPK.06.00.00-18-103/09-00.

423/9978/14

28.11.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.