bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 37 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 marca 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

37/796/15

30.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego podjęcia działań na rzecz zapewnienia finansowania ze środków Banku Światowego inwestycji w zakresu ochrony przeciwpowodziowej w zlewniach Wisłoki i Wisły Sandomierskiej.

37/797/15

30.03.2015 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.